Kamudan ihraçlar 3 yıl daha sürecek!

OHAL sonrası için OHAL gibi düzenlemeler...
OHAL sonrası hayata geçmesi öngörülen düzenlemeye göre kamudan ihraçlar 3 yıl daha sürebilecek. TMSF, terörle bağlantılı şirketlere 3 yıl daha kayyum atayabilecek.

18 Temmuz'da sona erecek OHAL sonrası ile ilgili yeni düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu. 23 Madde'den oluşan kanun teklifinde öne çıkan detaylar şöyle:

- Valiler, kamu düzeni ve güvenliğinin bozacak, olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak durumlarda, 15 günü geçememek üzere kamu düzeni ve güvenliğini bozacak kişilere belirli yerlere girişi ve çıkışı sınırlayabilecek.


- Gerekli görülen hallerde askeri alanlarda kişilerin üstü, araçları, özel kağıtları ve eşyaları aranabilecek.

- Askeri kişiler dahil herkes, askeri alanlara duyarlı kapılardan geçerek girecek.

- Açık yerlerdeki toplantı ve yürüyüşler gece vaktinin başlamasıyla dağılacak, kapalı yerlerde ise 24.00'e kadar devam edebilecek.

- MİT'in taraf olduğu hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk usulü uygulanmayacak.

- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'na eklenen Geçici Madde ile gözaltı süresi 48 saati, toplu olarak işlenen suçlarda 4 günü geçmeyecek. Gözaltı süresi en fazla iki defa uzatılabilecek.

- Askeri mahallerde yapılacak el koyma işleme Cumhuriyet savcısının nezaretinde askeri makamların katılımıyla adli kolluk kuvvetleri tarafından yerine getirilecek.

- Kamu görevinden çıkarıldıktan sonra görevine iade edilmesine karar verilenlerin eski kadro ve pozisyonuna atanması esas olacak. Müdür yardımcısı ve üstü pozisyonunda bulunanların atamasında ise daha önceki pozisyon unvanları dikkate alınacak.

- Milli Güvenlik Kurulu'nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğu değerlendirilmesi sebebiyle kamudan çıkarılan asker ve polislerden mahkeme kararıyla görevine iade kararı verilenler ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu'nda başvurusu kabul edilenlerden, eski kadrolarına dönmeleri bakan onayı ile uygun görülmeyenler Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyelerinde kurulacak araştırma merkezlerinde istihdam edilecek.

- Üç yıl süreyle, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu'nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapılarla irtibatı olduğu değerlendirilen yargı ve yüksek yargı üyeleri meslekten çıkarılabilecek. Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun salt çoğunluğu, Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu, Danıştay daire başkanı ve üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulu, hakim ve savcılar hakkında Hakim ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nca, askeri hakimler hakkında Milli Savunma Bakanı'nın başkanlığında, bakan tarafından seçilen iki askeri hakimden oluşan komisyon, Sayıştay meslek mensupları hakkında da Sayıştay Başkanı'nın başkanlığındaki komisyon meslekte kalmalarına ya da meslekten çıkarılmalarına karar verecek.

 
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ