Gezi’deki polislerin yargılanmasının önü 6 yıl sonra açıldı

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, Gezi protestolarına müdahale sırasında, vatandaşa kötü muameleyle suçlanan 16 polisin yargılama talebini reddeden valilik kararını kaldırdı.


İstanbul’da, 2013 yılında meydana gelen Gezi Parkı olayları sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle ayağından yaralanan Aydın Aydoğan’ın şikayet ettiği 16 polise yargılama izni çıktı.

İNSANLARI İTİP KAKMA KÖTÜ MUAMELEDİR


Independent Türkçe’nin haberine göre Aydın Aydoğan’ı yaralayan polislerin yargılanmasının önü 6 yıl sonra açıldı. Aydoğan Gezi olayları sırasında polisin attığı gaz fişeğiyle yaralanmıştı.
MAHKEME KARARI 

“4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un kapsamını düzenleyen 2. Maddesinde; efrada karşı yapılan su-i muamelelere dair suçlar ilişkin açılacak soruşturmalarda, bu kanun hükümlerinin uygulanmayacağı kurala bağlanmıştır.

Olayda, haklarında soruşturma izni istenenlerin üzerlerine atılan fiilin efrada kötü muamelede bulunmak olmasına göre; kamu adına kuvve-i cebriye (zor kullanma) imaline selahiyettar memurların, görevleri sırasında insanları itip kakması,

yahut bir vasıtayla mahsusa tayini suretiyle hakaret etmesi, etkili eylemde bulunması gibi hareketleri sui muamele imaline ilişkin olup,

bu durumda hazırlık soruşturması yapılmasının 4483 sayılı yasa kapsamı dışında verilen soruşturma izni verilmemesine ilişkin kararın kaldırılmasına,

genel hükümlere göre işlem yapılmak üzere dosyanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na, kararın bir örneğinin de alakadarlara tebligata çıkarılmak üzere İstanbul Valiliği’ne gönderilmesine oybirliğiyle karar verildi.”

Buna göre tüm toplumsal olaylarda vatandaşa kötü muamele yapan polisler, mahkemenin emsal oluşturan bu kararına göre yıllar sonra da olsa yargılanabilecek.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ