Antalya toplama kampı!

AKP'nin Hizmet Hareketine yönelik soykırım uygulamaları artıyor.
Hizmet Hareketine yönelik başlatılan hukuksuz soruşturmalarda cezalandırmaya dönüşen keyfi tutuklamalar sebebiyle cezaevlerindeki doluluk oranının % 120’lere ulaştı. Bu sebeple birçok tutuklunun en temel insani ihtiyaçlarının bile karşılanamadığı ve bunun yanında bir takım işkence ve kötü muamele hadiselerinin de yaşandığı ifade edildi.

Geçtiğimiz haftalarda Antalya’da 15 kişilik koğuşlarda 47 kişinin kaldığı, tutukluların koridorlarda yatmak zorunda kaldığı, yazılan dilekçelere cevap verilmediği ve ziyarete gelen tutuklu ailelerinin girişte 6 saate kadar bekletildiği şeklindeki haberimizi okuyucularımızla paylaşmıştık. Tutuklu yakınlarından alınan bilgilere göre cezaevi şartlarında hiçbir iyileştirme yapılmadığı gibi, işkence ve kötü muamelenin yanında hak ihlallerinin daha da arttığı öğrenildi.

Tutuklulara Ağır İşkence

Özellikle asker ve polislerin aralarında yer aldığı bazı tutuklulara ağır fiziki işkenceler uygulandığı ve sözlü tacizlerde bulunulduğu iddia edildi. Fiziki şiddet görmüş tutukluların işkence izlerinin belli olmaması amacıyla doktor ihtiyaçlarının ancak 45 günde bir sağlandığı, yaraların tedavi edilmesi için ise merhem vs. gibi ilaçların dahi verilmediği öğrenildi.

Namaz Kılmak Yasak
Tutukluların nöbetleşe uyumak zorunda kaldığı koğuşlarda sıcak su ihtiyacının çoğu zaman karşılanmadığı, sıcak su verildiğinde ise 47 kişilik koğuşa 25 dakika süre verildiği ve sonrasında sıcak suyun kesildiği öğrenildi. Temizlik ihtiyacının yeterince karşılanamaması sebebiyle bazı tutukluların sağlık sorunlarının artmasından endişe edildiği belirtildi.

Tutuklular arasında ayrım yapıldığı ve Cinayet, hırsızlık, tecavüz gibi suçlardan tutuklu bulunanlara bazı haklar verilmesine rağmen, hizmet hareketine yönelik soruşturmalar neticesinde tutuklanan kişilere telefon ve mektup hakkının kullandırılmadığı, tutukluların haber alma haklarının engellendiği öğrenildi. Bunun yanında avukatların müvekkilleri ile görüşmesinin zaman zaman engellendiği, birden fazla müvekkili olan bir avukatın haftada ancak bir tanesiyle görüşmesine izin verildiği ve böylece savunma haklarının da kısıtlandığı iddia edildi.

Tüm bunlara ek olarak bazı tutukluların ibadet hakkının da engellendiği gelen bilgiler arasında. Yaşadıkları tüm haksızlıkların yanı sıra bir de hücrede tutularak ayrıca cezalandırılan tutukluların burada namaz kılmasına izin verilmediği öğrenildi.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ