Tutuklamaya 2 yeni gerekçe geliyor

Adalet Bakanlığı, tutuklamalarla ilgili yeni yasa tasarısı hazırladı.
Henüz taslak halinde olan tasarı yasalaşırsa “aynı veya daha ağır bir suçu yeniden işleme” ve “suçun işlendiği hal ve koşullar veya meydana gelen zararın ağırlığı dolayısıyla fiilin kamu düzenini önemli ölçüde bozması” tutuklama gerekçesi olacak.

Adalet Bakanlığı, bası suçların cezasını artıran ve tutukluluk gerekçelerinin kapsamını genişleten yasa tasarısı hazırladı.  Tasarıyla tutuklama nedenleri arasına iki yeni gerekçe eklendi. Tasarı yasalaşırsa “aynı veya daha ağır bir suçu yeniden işleme” ve “suçun işlendiği hal ve koşullar veya meydana gelen zararın ağırlığı dolayısıyla fiilin kamu düzenini önemli ölçüde bozması” tutuklama gerekçesi olacak.Cumhuriyet’te yer alan habere göre, Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı Hayvanları Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” taslağı görüş için başsavcılık ile Adalet Komisyonu başkanlıklarına gönderdi.

30 GÜN İÇİNDE SON ŞEKLİ VERİLECEK


30 gün içinde taslağa ilişkin görüşlerin gönderilmesini isteyen bakanlık, bunun ardından taslağa son şeklini verecek. Taslakta, Ceza Muhakemesi Yasası’nın tutuklama nedenlerini düzenleyen 100’üncü maddesinde değişiklik yapıldı. Buna göre tutuklama nedenlerinin arasına, “aynı veya daha ağır bir suçu yeniden işleme” ve “Suçun işlendiği hal ve koşullar veya meydana gelen zararın ağırlığı dolayısıyla fiilin kamu düzenini önemli ölçüde bozması” bentleri eklenecek.

GEREKÇE: AVRUPA ÜLKELERİNDE DE VAR

Taslağın gerekçesinde, benzer düzenlemelerin Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya, İsviçre ve Hollanda gibi ülkelerde de ‘yeniden suç işleme tehlikesi’nin bir tutuklama nedeni olarak kabul edildiği belirtilerek, şöyle denildi:

“AİHM, yeni bir suç işleme tehlikesinin makul ve ciddi olduğu ve yine dosya içeriğinin kişinin geçmişinin ve karakterinin suçun tekrarlanma olasılığını ortaya koyduğu durumlarda, suçun tekrarının önlenmesi gerekçesi ile tutuklama kararı verilmesini AİHS’ye aykırı bulmamıştır. Ayrıca, mahkeme belirli suçların özel ağırlıkları ve bu suçlara toplumun tepkisi nedeniyle doğabilecek toplumsal huzursuzlukların en azından belirli bir süre tutuklamayı haklı kılabileceğini de kabul etmektedir.”

İNANÇ HÜRRİYETİNİ ENGELLEYENLERE VERİLECEK CEZA ARTTI

Türk Ceza Yasası’nda yapılan değişiklikle de inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleyene verilen 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasının sınırları 2 yıldan 5 yıla şeklinde artacak.

Taslakla hırsızlığın cezası da artırıldı. Bu kapsamda nitelikli hırsızlık suçunun cezası 4 yıldan 8 yıla kadar olacak. Suçun nitelikli işlenmesi halinde ceza en az 6 yıl olacak.

‘Kişilerin huzur ve sükûnunu bozanlara’ verilen ceza da 6 aydan 3 yıla şeklinde yükselecek.

Yağma ve dolandırıcılık suçlarının cezası da artırıldı. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek suçunun cezası artırılarak 5 yıldan 10 yıla kadar şeklinde değişecek. Bu suçtan ceza alanlar, denetimli serbestlikten yararlanamayacak.

HAYVANA EZİYET ‘KABAHAT’ DEĞİL ‘SUÇ’ SAYILACAK

Hazırlanan taslakla, hayvanlara eziyet ‘kabahat’ olmaktan çıkarılarak ‘suç’ haline getirildi. Hayvanları Koruma Kanunu’nda yapılan değişikliğe göre, sahipli veya sahipsiz hayvana acımasız ve zalimce muamelede bulunan veya eziyet eden ya da haklı bir neden olmaksızın öldürene 4 aydan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılarak 6 aydan 4.5 yıla çıkacak.

Nesli yok olma tehlikesi altında olan bir hayvanı öldüren kişilerin cezası ise daha ağır olacak. Bu kişilere, 3 yıldan 7 yıla kadar hapis öngörüldü. Birden çok hayvana karşı bu suçu işleyenin cezası yarı oranında artırılarak 4.5 yıldan 10.5 yıla kadar hapse çıkarıldı.

HAYVAN DÖVÜŞTÜRENLERE 2 YIL HAPİS 

Hayvanları birbirlerine zarar verecek şekilde dövüştürenler 2 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılacak. Sahipli hayvana karşı işlenen suçlar sahibinin şikâyetine, sahipsiz hayvanlara işlenen suçlar ise Orman ve Köyişleri Bakanlığı tarafından Cumhuriyet başsavcılığına yazılı başvurusuna bağlandı. Bakanlık bu görevi bölge müdürlükleri ile il ve ilçelerdeki taşra teşkilatları aracılığıyla yerine getirecek.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER GENEL HABERLERİ