İçişleri Bakanlığı yardım yaptığı 350 derneği Sayıştay’dan gizledi

İktidar partisinin kendine yakın dernek ve vakıflara kamu kaynaklarını aktardığı yönündeki eleştiriler artarken, İçişleri Bakanlığı’nın yardım yaptığı 350 derneğin faaliyetlerine ilişkin bilgilere Sayıştay’ın bile ulaşamadığı ortaya çıktı.


Son dönemde kamu kaynaklarının birtakım vakıf ve dernekler aracılığıyla kullanıldığı iddiaları artarken, Sayıştay’ın 2018 Mali Denetim Raporu’ndaki bir ayrıntı dikkat çekti. İçişleri Bakanlığı’nı denetleyen Sayıştay denetçileri, bakanlık tarafından yardım yapılan derneklerin faaliyetlerine ilişkin hiçbir bilgiye ulaşamadı. Denetçiler bu bulguyu sordu ancak bakanlık başka bir cevap vererek, yardım yapılan derneklerin faaliyetlerine yönelik bilgileri gizledi.

Sayıştay Başkanlığı’nın 2018 yılı İçişleri Bakanlığı Faaliyet Raporu’nda yer alan bilgilere göre denetçiler, “İçişleri Bakanlığı 2018 yılı Faaliyet Raporu’nda yardım yapılan derneklerin faaliyetlerine ilişkin bilgilere yer verilmediği görülmüştür” değerlendirmesinde bulundu. Denetçiler, yasalara göre; idare faaliyet raporunun mali bilgiler başlığı altında, yardım yapılan kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere yer verilmesi gerektiğini kaydetti. Sayıştay Raporu’nda şu ifadelere yer verildi: “Bakanlığın hazırladığı Faaliyet Raporu’nda ‘Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler’ alt başlığı altında ‘İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge kapsamında derneklere, hazırladıkları projeleri gerçekleştirmek üzere mali yardım yapılmakta olduğu, 350 derneğin projelerine yardımda bulunulmasının uygun görüldüğü” ifade edilmektedir. Ancak mali bilgiler başlığı altında, yardım yapılan derneklerin faaliyetlerine ilişkin olarak verilmesi gereken bilgilere yer verilmediği görülmüştür.”


SAYIŞTAY FAALİYET BİLGİSİ İSTEDİ, BAKANLIK ‘MALİ BİLGİ VERİRİZ’ DEDİ

Sayıştay, yardım yapılan kurum, kuruluş ve birliklerin faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmesi gerektiğini kaydederek Bakanlık’tan konuyla ilgili cevap talep etti. Ancak Bakanlık Sayıştay’ın istediği bilgiyi vermek yerine, mali yardım tablolarının ekleneceğini kaydetti. Sayıştay Raporu’nda, “Sonuç olarak Kamu idaresi cevabında, bahse konu tabloların tamamına “Mali Bilgiler” bölümü içerisinde yer verilmesine dikkat edileceği ifade edilmekte ise de bulgu konusu edilen husus mali tablolar ile ilgili olmayıp, yardım yapılan derneklerin faaliyetlerine ilişkin bilgilere idare faaliyet raporunda yer verilmemesidir” denildi.CHP’Lİ ERDOĞDU GÜNDEME GETİRMİŞTİ

Sayıştay Raporu’nda İçişleri Bakanlığı’nın yardım yapılan derneklerin faaliyetlerine ilişkin bilgileri saklamasını geçtiğimiz Ekim ayında CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu gündeme getirmiş, Sayıştay’ın yalnızca usulsüzlükleri tespit etmekle değil bu usulsüzlüklerle ilgili soruşturma açılmasını sağlamakla da görevli olduğunu dile getirmişti. İçişleri Bakanlığı’nın faaliyetlerine ilişkin raporda da yardım yapılan kuruluşların bilgilerinin Sayıştay’a verilmediğinin belirtildiğini kaydeden Erdoğdu, “İçişleri Bakanlığı kamu kaynaklarını kullanarak bazı derneklere yardım yapmasına karşın, bu derneklerin faaliyetlerine ilişkin bilgilere kendi raporlarında yer vermemiş, Sayıştay tarafından sorulan soruya da cevap verilmemiş. Bu açıkça ilgili yasaların Bakanlık eliyle çiğnenmesidir. Sayıştay şimdi tüm bu bulgularla ilgili olarak soruşturma açılmasını sağlamak ve usulsüzlük yapanların cezalandırılması yolunu açmakla mükelleftir. Sayıştay’ı görevini tam yapmaya çağırıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER GENEL HABERLERİ