Danıştay: Bahçeşehir Göleti’nin satışı hukuka aykırı

Danıştay 13’üncü dairesi, Başakşehir’in önemli yeşil noktalarından Bahçeşehir Göleti’nin satışı için belediye meclisinin belediye başkanına verdiği satış yetkisinin hukuka aykırı olduğunu belirterek yürütmeyi durdurma kararı verdi.
Danıştay 8’inci dairesi, geçen yıl 1 Kasım tarihli kararında Başakşehir belediye meclisinin, göletin satışıyla ilgili belediye başkanına verdiği protokol yapma yetkisinin ve sonrasında gerçekleşen satış işleminin hukuka aykırı olduğuna karar vermişti.

Belediye meclisinin bu yönde bir karar verme yetkisinin bulunmadığına ve taşınmazı satma yetkisinin belediye başkanına devredilemeyeceğine dikkat çeken Danıştay, davayı reddeden İstanbul 6’ncı İdare Mahkemesi’nin kararını bozmuştu.

‘İşlemde hukuka uygunluk görülmedi’


Danıştay 13’üncü dairesi, 8’inci İdare Mahkemesi’nin bozma kararına dayanarak, yürütmeyi durdurma kararında şu ifadelere yer verdi:

“Yasal düzenlemede açıkça yetki devrine olanak tanıyan bir hükme yer verilmediği halde, dava konusu belediye meclis kararı ile yetki devri yapılmasında hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle mahkeme kararının bozulmasına karar verildiği; böylelikle dava konusu ihale işleminin dayanağı olan Belediye Meclis Kararı’nın hukuka aykırı olduğu sonucuna ulaşıldığından, anılan işlemin neticesinde işlemin dayanaksız kaldığı görülmektedir. Bu duruma göre, anılan Danıştay kararının uygulanması bakımından dava konusu ihaleyi gerçekleştirme konusunda yetkisi bulunmadığı sonucuna varılan Belediye Başkanı tarafından gerçekleştirilen dava konusu işlemde hukuka uygunluk görülmemiştir.”

Danıştay kararı 24 Şubat’ta oy çokluğuyla alındı.

Yurttaşlar inşaatın durdurulmasını istiyor

Bahçeşehir Gölet Gönüllüleri, Danıştay kararının tebliğ edildikten sonra uygulanması gerektiğini belirterek, gölette devam eden inşaatın durdurulmasını talep etti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Bahçeşehir Göleti’ni yapılaşmaya açan imar planı değişikliği de İstanbul 5’inci İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti.
Yükleniyor...
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER GENEL HABERLERİ