Dövizle yapılan kira sözleşmeleri 30 gün içinde TL’ye dönecek

Resmi Gazete'de yayımlanan ve yürürlüğe giren düzenlemeye göre dövizle yapılan yürürlükteki kira sözleşmeleri, bakanlıkça belirlenen haller dışında, Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenecek.

Bugün Gazete’de yayımlanan kanun hükmündeki cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle döviz cinsinden yapılan kira sözleşmeleri yeniden düzenlendi.

Buna göre, menkul ile gayrimenkul alım-satım ve kiralamalarında Türk Lirası kullanılacak. Döviz üzerinden yapılmış olan sözleşmelerin 30 gün içerisinde Türk Lirası’na dönüştürüleceği belirtildi.


Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Türk Parası Kıymeti Koruma konusunda kararnamede döviz ile yapılan kiralamaların yerine TL ile yapılmasını öngörüyor.

Resmi Gazete‘de yayımlanan Türk Parası Kıymeti Koruma Konusunda Kararname’ye “Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarında menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama lesaing ile iş, hizmet ve eser sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.” bendi eklendi.

Yayın tarihinden itibaren yürürlüğe giren düzenlemeye göre yürürlükteki sözleşmeler, bakanlıkça belirlenen haller dışında, Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenecek. 
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ