Türkiye'de eğitim sistemi rezaleti tekrar ortaya çıktı!

UNESCO'nun raporuna göre Türkiye’de eğitim sistemine değil öğretmene güveniliyor.
Türkiye’de, öğretmenlere duyulan güven 10 üzerinden yaklaşık 6.5 iken eğitim sistemine duyulan güven yaklaşık 4.5.
 
Türkiye’deki öğrencilerin yüzde 30’u temel matematik becerilerine sahip değil. Okuma becerilerinde kız öğrenciler, tüm dünyada olduğu gibi erkek öğrencilere göre daha başarılı.
 
Matematik okuryazarlığında ise başarı farkı kız öğrenciler lehine.
 
Engelli öğrenciler okuldan ayrılıyor
 
Türkiye’de engeli olduğunu belirten 18-24 yaş arası gençlerin okuldan erken ayrılma oranı yüzde 60’ın üzerinde. Bu, seçilmiş 25 Avrupa ülkesi içindeki en yüksek oran. Fiziksel altyapı sorunları dezavantajlı öğrencilerin öğrenim gördüğü okulları daha olumsuz etkiyor.
 
‘Öğretmen özerkliği’ azalıyor
 
Türkiye, öğretmenlerin ders içeriğine karar vermede en az söz sahibi olduğu ülkelerden. Rapor, ‘öğretmen özerkliği’nin 2006’dan 2015’e dek giderek azaldığını ortaya koydu.
 
Türkiye’de öğretmenlerin derslerin içeriğine karar verebildiği okulların oranı yüzde 20’nin altında kalırken, Çek Cumhuriyeti, Birleşik Krallık ve Estonya’da bu oran yüzde 100’e yakın. Analiz edilen 49 ülkenin çoğunda öğretmenlerin bu konudaki özerkliği artma eğiliminde iken Türkiye’de azalıyor.
 
Türkiye’deki ilköğretim okulu müdürlerinin yüzde 60’tan fazlası, okullarında yeterli öğretim alanı olmamasının öğretimi engellediğini belirtiyor. Müdürlerin yarıdan fazlası da okuldaki ısıtma ve soğutma sisteminin öğretimi engellediğini ifade ediyor. Türkiye, her iki konuda da değerlendirilen 13 ülke arasında en yüksek oranlara sahip.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER EĞİTİM HABERLERİ