Erdoğan istedi doçentlik sistemi değişiyor

Eğitim alanında bu yıl sistemler hızla değişiyor. TEOG, Üniversiteye giriş sınavı derken doçentlik sistemi de değişiyor..
Eğitim alanında bu yıl sistemler hızla değişiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül ayında yaptığı “Mesela ben TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG'un kaldırılması lazım” açıklamasının ardından TEOG sistemi değiştirildi. Cumhurbaşkanı'nın TEOG'un ardından, üniversiteye giriş sınav sistemiyle ilgili “O da olacak, o konuda da çalışılıyor” sözlerinden hemen sonra da üniversiteye giriş sınavında değişikliğe gidilmişti. Erdoğan'ın “Rektörlerimizden ricam var, YÖK Başkanımız ile de bunu konuşuyorum, Allah aşkına şu yardımcı doçentlik olayı nedir? Şunu bir gözden geçirin. Dünyanın kaç yerinde acaba yardımcı doçentlik var?” açıklamasının ardından YÖK, bugün doçentlik sınavlarına ilişkin çalışma başlattığını duyurdu.,

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), doçentlik sınavlarına ilişkin çalışma başlattı. Konuyla ilgili açıklama yapan YÖK , “Dünyadaki diğer yükseköğretim sistemlerindeki gelişmeler ve doçent adaylarımızın Kurulumuza ilettikleri görüş ve öneriler de dikkate alınarak mevcut doçentlik süreci ile ilgili değerlendirme ve gerekiyorsa yeni bir düzenleme yapılması düşünülmektedir” dedi.

YÖK, açıklamasına şöyle devam etti: Mevcut durumda; doçentlik sınavı, eser incelemesi ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı gerçekleştirilmekte; başvurunun eksiksiz olduğu ve gerekli şekil şartlarını taşıdığı tespit edilen adayların her biri için, Üniversitelerarası Kurulca belirlenen jüri tarafından önce eser incelemesi yapılmakta, ardından da sözlü sınavda başarılı olan adaylara doçent unvanı verilmektedir. Doçentlik kadro atama süreci ise yükseköğretim kurumlarımızın Senatolarınca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulumuzca onaylanan kriterlere göre gerçekleştirilmektedir.Doçentlik sistemiyle ilgili unvan ve kadro atama süreçlerine ilişkin olarak aşağıdaki hususlar kapsamında değerlendirmelerin yapılması ve bu kapsamda aşağıda yer alan konulara ilişkin üniversitelerin görüşünün 6 Kasım 2017 tarihine kadar yazılı ve personel@yok.gov.tr adresine e-posta olarak bildirilmesi istenmiştir.


Üniversiteler tarafından değerlendirilmesi ve görüş oluşturulması istenen konular:

1) Mevcut sistemde ilk aşamada uygulanan doçentlik başvuru şartlarının aranmasına devam edilmesi, bununla birlikte merkezi yapılan sözlü sınav şartının kaldırılması;

2) Mevcut sistemin ilk aşamasında uygulanan doçentlik başvuru şartlarını sağlayan ve buna ilişkin ÜAK tarafından verilecek belge sahibi adayların doçentliğe yükseltilerek atanması aşamasının Üniversitelerimizce yürütülmesi;

3) Üniversitelerimizin ÜAK tarafından belirlenen asgari kriterleri üzerine ilave kriterler koyabilmesi veya bu kriterler ile yetinebilmesi;

4) Doçentliğin akademik bir unvan mı yoksa profesörlük gibi bir kadro unvanı mı olması gerektiği konusunun değerlendirilmesi;

5) Doçentliğin akademik bir unvan olarak değerlendirilmesi durumunda; unvanın alınması ve korunmasında ne tür kriterlerin aranmasının gerektiği;

6) Mevcut sistemde olduğu gibi akademi dışından da doçentlik unvanının kazanılmasına devam edilmesi hususunun değerlendirilmesi, devam edilmesi durumunda bu unvanın hangi kriterlerle ve hangi kurum tarafından (ÜAK/Üniversiteler) verilmesinin uygun olacağı;

7) Bunların dışında doçentlik süreçlerine ilişkin değerlendirmeye alınmasını istediğiniz varsa başka konu veya öneri.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER EĞİTİM HABERLERİ