AKP Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlığı neden kaldırdı

Eğitime saplanan yeni hançerin analizi...
REHBERLİK HİZMETLERİNE DE SİYAYASET BULAŞTI
 
İsmail S. Gülümser/Aktifhaber


AKP iktidarının 10 Kasım 2017 tarihinde yayınladığı rehberlik hizmetleri yönetmeliği, insanı ihmal eden, toplumu inzibati tedbirlerle yönlendirilecek kuru kalabalıklar olarak gören, her alanda olduğu gibi rehberlikten de siyasi sonuç almaya çalışan bir anlayışla hazırlanmıştır. Yönetmelik dünyada en geçerli ihtisas dallarından biri olan “psikolojik danışmanlığı” yok saymış, okullarda öğrencilere verilmesi gereken psikolojik danışmanlık hizmetlerini konuyu bilmeyen yandaş müdür ve öğretmenlerden seçilmiş komisyonlara havale edip ortadan kaldırmış, rehberliği siyasi amaçlarla kullanılabilir hale getirmiştir. Özel eğitim veya özel destek gerektiren öğrencileri işi bilmeyen komisyonlara havale ederek, aileleri sorunlarıyla tek başına boğuşmak zorunda bırakmıştır. Psikoloji mezunu bir genel müdür görevdeyken rehber öğretmenlerden ülkemizde 65 üniversitede 90 farklı programla eğitimi verilen “psikolojik danışmanlık” unvanını alarak onları okulların angaryasını yükleyecekleri elemanlar haline getirmiş, psikolojik danışmanlık hizmetlerinde yılların birikimi tüm kazanımları kaldırmıştır.

 
EĞİTİMSİZ-RADİKAL-SİYASİ KAVGAYA AÇIK YANDAŞLARCA AİLE ZİYARETİ
İktidar partisi art niyetli düzenlemelerle ele aldığı her konuyu kirletmekte her çalışmaya siyasi hedeflerini sokuşturmaktadır. Öğrenci ve ailelere dönük psikolojik danışmanlık hizmetlerini geliştirmesi gerekirken, birimi ortadan kaldırıp yok ederek, sorunları hasıraltı etmeyi tercih eden bir yaklaşım sergilemektedir. Psikolojik danışmanların aile ve velilere dönük hizmet yetkisi kaldırılmış, sorumluluk duygusu olmayan, ön eğitimden geçirilmemiş, aile ile münasebetin nasıl olduğunu bilmeyen, siyasi etkiye açık, yandaş rehber öğretmen kadrolarına işyeri ve aile ziyaretleri teslim edilmiş, okullar siyasetin oyuncağı haline getirilerek rehberlik hizmetleri siyasete bulaştırılmıştır.
 
Önümüzdeki günlerde aile ziyareti bahanesi kullanılıp okullardan evlere siyasetçilere yaranmak isteyen yandaş müdürlerce radikal dünya görüşüne sahip, her türlü tartışmaya kavgaya açık yandaş siyasi propaganda memurları siyasi içerikli görev ile gönderilecektir. Okuldan gelenler ön eğitimden geçirilmediği için evlerde siyasi kavgalara tutuşacak partisine oy istemeye kalkışacak kendi evinde vatandaşla tartışacaktır.  
 
SİYASİ HESAPLAR İÇİN DÜNYA’DA EN GEÇERLİ MESLEK DALI YOK EDİLİYOR
Bakanlığın yeni yönetmelikte “Rehber ve psikolojik danışman” unvanını kaldırıp  “rehberlik öğretmeni” olarak değiştirmesinde en önemli etkenin bu alanda branştan olmayanları rahatça görevlendirmek olduğu anlaşılmaktadır. Bu yolla okullarda öğrenciye sunulacak hizmetleri hiç konuyu bilmeyen yandaş kadrolar aracılığıyla yürütmeyi okullarda farklı dünya görüşünden olan branşında başarılı öğretmenlerin etkisini kırmayı, okulları yandaşlarla kendilerine bağlamayı planlamaktadırlar.  
 
Alan dışından elemanların bu hizmetlerde görevlendirilmesi rehberlik hizmetlerinde sorunları büyütecek yönde bir değişikliktir. Uygulama sadece basit bir isim değişikliğinden ibaret değildir. Kısa bir süre sonra okullarda öğrencilerin sırdaşı olacak kadrolara siyasi tercihe göre adam yerleştirmenin önü açılmıştı. Aynı zamanda mevcut kadroları etkisizleştirmek için “rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri” gibi dünyada yıldızı giderek parlayan okulların omurgası durumundaki bir meslek erbabı öğretmenlerden biri haline getirilmiş, iktidara istediğini etkisizleştirebileceği bir alan kazandırmıştır
 
Okullarda psikolojik danışman olmayınca sorunlu, uyum güçlüğü çeken, özel destek gerektiren öğrencilerin belirlenmesiyle ilgili hizmetler daha da zorlaşacak, dünya özel eğitim gerektirenlerin erken teşhisi ve desteği için elinden geleni yaparken, bizde özel eğitim gerektirenlerin tespiti gecikecek, aileler sorunlarını çözmekte zorlanacaktır. Siyasi kadroların vereceği “danışmanlık tedbir kararı”, yanlık kullanıma açıktır, iktidara istediği öğrenci hakkında aileye baskı yetkisi vermektedir.
 
Okullarda zaten yeterince yapılamayan; öğrenci ilgilerinin belirlenmesi, mesleki seçimi, yönlendirme hizmetleri, psikolojik sorunlarla baş etme vb benzeri destek hizmetleri branştan olmayanlarca yürütülecek ya da konuyu bilmeyenlerden oluşan komisyonlara havale edilecektir. Bugünlerde tartışılan ve her yeri yandaşlarla doldurmada kullanılan mülakat sistemiyle alınmış rehberlere bilgi toplama yetkinsinin verilmesi ise çok tehlikeli bir gidişin habercisi olabilir. Bu madde tüm toplumu fişlemeye meraklı art niyetli iktidarın elinde okullar aracılığı ile ailelerin fişlenmesinde kullanılabilecek, düzenlemeyle iktidar isterse yandaş kadrolarla tüm ülkeyi ev ev fişleme kapsamına alacaktır.
 
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ALINMIŞ OKULUN TÜM ANGARYALARI YÜKLENMİŞ
Bakanlık psikolojik danışmanlıktan uzaklaştırıp etkisini kırmak istediği mevcut kadroları diğer öğretmenler hatta memurlar gibi angaryayla meşgul edip mesleğini yürütmesini engelleyecektir. Bu çalışanların motivasyonunu azaltacak ve rehberlik hizmetlerinde kaliteyi düşürecektir. Rehberlere yönetim ve büro işlerinde görev verilmesini yasaklayan hüküm kaldırılmıştır. Bir yandan rehberlerin sorumluluk ve yetkileri alınıp, okulda tüm karar mekanizmaları siyasetin emrine verilirken bir yandan da rehberlere belleticilik, nöbet, sınav, yönetim ve büro işleri gibi okulun angaryalarını yüklemiştir. Bundan böyle yandaş olmayan psikolojik danışmanlar boş eleman gibi düşünülecek okul idaresi istediği gibi görev vererek büro elemanı gibi, mesai saatleri içinde ve dışında kullanabilecektir. 
 
REHBERLİK MESLEĞİYLE ÖRTÜŞMEYEN GÖREVLER
Rehberlere mesai dışında örneğin pansiyonda belleticilik, gece-gündüz ev-iş yeri ziyaretleri ve yaz tatilinde izin günlerinde idarece mesleğiyle örtüşmeyen görevler verilebileceği hükme bağlanmıştır. Rehberlik mesleğinden gelmeyen yandaş kadroların tatil dönemlerinde okul ve okul dışında görev yapacak olması okul bina ve kadrolarını ders saati dışında siyasetin etkisine açık hale getirecektir. Rehberlik adı altında ders dışı zamanlarda okullar ve rehberlik hizmeti verenler partili kişi ve gruplarca bazen ticari bazen siyasi amaçlarla kullanılacaktır.   
 
Öğrencinin rehber öğretmenle tüm sorunlarını paylaşabilmesi onun öğrenciyle ön yargıdan uzak ilişki kurabilmesine bağlıdır. Okulda nöbet, boş derste, sınavda gözcülük görevi gibi çoğu zaman disiplin sağlamak için sertlik gerektiren rehber öğretmenin empati kurabilme, sırdaş olma misyonuyla bağdaşmayan görevlerin verilmesi rehberlik faaliyetlerini etkisizleştirecektir.  Rehberlere otorite figürü görevi verilmesi rehberlik hizmetlerinin mantığıyla çelişmektedir. Bunun yanında ileride yandaşlardan seçilecek rehberlerle okullarda partili veliler okul idaresince örgütlenecek parti görüşünü benimsemeyen veliler üzerinde baskı kurup okulları siyasi kavgalara açık hale getirecektir.   
 
İL, İLÇE VE OKULLARDA REHBERLİK HİZMETLERİ KOMİSYONU
Rehberlik hizmetleri yürütme komisyonlarına her sınıf düzeyinde bir öğretmen alınarak alan uzmanı olmayan, çoğu kendi ailevi ya da psikolojik sorunlarını aşamamış elemanların hiç eğitimden geçirilmeden alınması okullarda rehber öğretmenin ihtisasının yok sayılması, faaliyetlerin konuyu bilmeyenler tarafından yönlendirilmesine yol açacaktır.  Yönetici baskısıyla zaten çoğu okulda ağır aksak giden rehberlik faaliyetlerinde hiç eğitimsizler karar verici durumuna gelecektir.
 
Psikolojik sosyal destek, koruyucu ve önleyici tedbir, krize müdahale gibi hizmetlerdeki görevler rehberlik faaliyetini bilmeyenlerden oluşan il, ilçe ya da okullarda kurulacak komisyonlara bırakılması da doğal afetler, kaza, şiddet, istismar, savaş, göç vb olağan dışı hallerde psikolojik danışmanların mesleki deneyimlerinden yararlanılmasını önleyecektir.
 
Yoğunluktan okul işlerine yetişemeyen okul müdür ve yöneticilerini rehberlik komisyonlarına alarak okullardaki rehberlik hizmetleri müdürlerin baskısı altına alınmış, bilmediği konulara yanlış müdahalesine açık hale getirilmiştir.
 
SENDİKALARIN VE PDR DERNEKLERİNİN GÖRÜŞLERİ YOK SAYILMIŞ
İktidar sendika ve derneklerin tüm itirazına rağmen; okulları aşama aşama kuşatacak planlamalarla okulları siyasi etkilere açık hale getirip, etki alanına alıyor. Yönetmelikteki değişikliğin ilk adımı Talim Terbiye Kurulunun 20.2.2014 tarih 9 sayılı kararıyla 3 yıl önce atılmış, okullarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık kadroları kaldırılmıştı. Son dönemde atamalar “rehber öğretmen” olarak yapılıyordu. Yönetmelikle okullardaki tüm psikolojik danışmanların yetki ve sorumlulukları ellerinden alındı. Psikoloji alanından olmayanların müdür olduğu Rehberlik Araştırma Merkezlerinin(RAM)’ların görevlerinin bir kısmı il-ilçe-okul rehberlik komisyonlarına aktarılarak ihtisas gerektiren konulardaki kararlar konuyu bilmeyenlerin eline teslim edildi.
 
Yönetmelik yayınlandığı andan itibaren sendika ve PDR dernekleri yoğun tartışma başlattılar. İktidar tüm STK’lardan görüş alındığını iddia ederken, sendika ve Rehberlik ve Psikolojik danışmalık derneklerini çalışmaların dışında tutulduklarını daha hazırlık aşamasında ayrımcılık yapıldığı görüşündeler. Hatta hangi STK’lardan görüş alındığını sorduğunda bakanlığın güvenlik gerekçesiyle açıklayamayacağını bildirmesi, hazırlığın kapalı kapılar ardında art niyetli bir çalışma olduğunu ikrar anlamına geliyor. Sendikalar iktidar partisinin alanı bilmeyen bir daire başkanına talimatla yönetmelik hazırlattığını ve yapıcı hiç bir uyarıyı dikkate almadığını belirtiyorlar. Hatta yandaş sendika Eğitim bir senin kamuoyu ile paylaştığı diğer sendikalarla aynı yöndeki yönetmeliğin çalışma barışını bozacağı yönündeki uyarılar da siyasi sonuç almaya kilitlenmiş iktidar tarafından dikkate alınmamış. 
 
Paylaşım sitelerinde bir psikoljik danışmanın aktardığı örnek olayla bitirelim.  “Yeni göreve başlamıştım, bir öğrenci danışmak için geldi daha konuşmaya başlamadan bayıldı, gözünü açtığında öğretmenim ben açım diyebildi, biraz araştırınca okulda birçok öğrencinin benzer durumda olduğunun bilindiği anlaşıldı, okuldakiler iş yoğunluğundan çözüm düşünme gereği bile duymamıştı.  Bir fon oluşturup soruna çözüm geliştirildi.” garibanların temsilcisi olduğunu iddia eden AKP artık zenginler kulübü oldu açları sorunlu öğrencilerin olabileceğini bir kişinin bile probleminin çözülmesinin onun için ne kadar önemli olduğunu unuttu. Siyasi emelleri için okullarda zaten yetersiz olan psikolojik danışmanlık hizmetlerini hepten yok ediyor.       
Kısacası iktidar rehberliği yapıcı olumlu bir faaliyet alanı olmaktan çıkarmış, her alanda yaptığı gibi ülkeyi ele geçirmede kullanacağı yıkıcı siyasi faaliyetlerinde kullanacağı bir alana dönüştürmüştür.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER EĞİTİM HABERLERİ