DÜNYA
Üç yıl sonra Barzani kurtardı Üç yıl sonra Barzani kurtardı Türkiye toprağını üç yıl sonra Barzani sayesinde geri alabildi.