Milli Eğitim'de yandaş olmayan yöneticilere soykırım

Yazar İsmail S. Gülümser, Milli Eğitim'de yandaş olmayan yöneticilere karşı uygulanan politikaları mercek altın aldı.
İsmail S. Gülümser

Türk eğitim sen Milli Eğitim Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatlarındakilerle okullarda görev yapan müdür ve müdür yardımcılarının sendikal dağılımıyla ilgili bir araştırma yapmış. Basına yansıyan eğitim kurumlarındaki gayri insanı ve gayrı ahlaki bazı olaylara baktığınızda ülkede eğitim yönetiminde ciddi sorunlar olduğu anlaşılıyor. Ancak bunun sebebinin ne olduğu pek bilinmiyor. Araştırmada verilen rakamlara bakınca ortaya saçılan bu yanlışların boşuna olmadığı sonucuna varıyorsunuz. AKP özellikle son beş yıldan bu yana eğitimin sorunlarıyla hiç ilgilenmemiş sadece liyakatine bakmadan tüm eğitim yönetimini partililere devretmenin yollarını aramış ve bulmuş.

RAKAMLAR EĞİTİMİN TAMAMEN PARTİ YÖNETİMİNE GEÇTİĞİNİ GÖSTERİYOR


Araştırmaya göre bakanlıkta 29.050 okul müdürü görev yapıyor. Bunların 21.482 si iktidar sendikasına üye, iktidara dışarıdan destek veren MHP ye yakınlığıyla bilinen Türk eğitimsen’ e üye müdür sayısı 2.634 olduğu görülüyor. Yani müdür sayısı itibarıyla iktidar partisi kendisine en yakın sendikanın bile on katına yakın okul müdürüne sahip.
Hiçbir sendikaya üye olmayan müdür sayısı 3.802 olduğu görülüyor.
2009 a kadar eğitimde ülkenin en büyük sendikası olan eğitim senli okul müdürü sayısı 822 ye kadar düşürülmüş. Yani iktidar sendikasının 26 da biri kadar yönetici kalmış, bu sendikaya mensup tüm okul müdürlerini bir yolunu bulup temizlemişler. Bu sendika okul yönetimlerinden neredeyse tamamen uzaklaştırılmış sadece görevden almayı unuttukları veya alternatif yokluğundan devam ettirmek zorunda kaldıkları müdürler bırakılmış ki bu sendikanın üyelerinden olan müdürlerin oranı 35’te bire kadar düşürülmüş.

Eğitim işe üye okul müdürü sayısı 235, olarak verilmiş, geriye kalan diğer üç sendikanı (eksen-özgür eğitimsen-metesen) toplam müdür sayısı 44 olarak verilmiş. Daha 5-6 yıl öncesine kadar özellikle 3 büyük sendikaya bağlı müdür sayısı birbirine çok yakındı eğitim bir senin üye sayısı her üçünün de altındaydı ancak bugün gelinen noktada Eğitim bir sen üyesi müdür sayısı diğer sendikaların tümünün toplamından 6 kat daha fazla olduğu ortaya çıkıyor.
Rakamlara bakarak Eğitim birsen sendikasının başarılı çalışmalar yaparak üye sayısını artırdığı sanılmasın. Üye artışında sendikanın yaptığı kayda değer bir çalışmasının olduğunu söylemek imkânsız. Üye artışı AKP’nin gizli ajandasını gerçekleştirmek üzere yaptığı planlı bir çalışmanın ürünü. İktidar partisi adım adım ülkeyi parti devletine dönüştürüyor. Normal yolla elde edebildiğini normal yöntemler kullanarak normal yolla elde edemediklerini demokrasinin tüm kurallarını yok ederek zorbalıkla elde etmekten çekinmiyor.

Uzun süreden beri yönetici atamalarında mülakat yöntemini kullanarak partiden referanslı olanlar dışındakilerin yönetici olması engelleniyor. İdari kadrolarda görev yapmak isteyenler ancak parti sendikasına geçerler ve bir partiliden torpil bulurlarsa görev alabileceklerini çok iyi biliyorlar. Diğer sendikalardan yöneticililerin tamamına yakını mülakat dönemlerinden önce görevlendirilmişlerden oluşuyor. Onları da aşamalı olarak temizlemenin yollarını geliştiriyorlar.

Aktif Eğitim-Sen'li yöneticileri darbeye karışmakla suçlayıp delilsiz görevden atarak, Eğitim senli yöneticilerin çoğunu teröre destekle suçlayıp kimini görevden atarak kimini sürgüne gönderip istifaya zorlayarak, partiyi desteklemeyen Türk eğitim senli yöneticilere düşük puanlar verip eleyerek ülke çapında hizmet veren sendikaları devlet gücünü kullanıp zorbalıkla devre dışı bırakıyorlar.  Kendilerine muhalif gördükleri okul yöneticilerini görevden atmak için performans yönetim sistemini yürürlüğe koydular. İlerleyen zaman içinde yöneticilerin sendikal değişimi daha da hızlanacak iktidar sendikası dışında hiçbir sendika mensubunu yönetim görevinde bırakmayacaklar. Sadece bununla kalmıyor, yazılı emirlerle okullardaki öğretmen ve yöneticileri iktidar sendikasına üye olmaya zorluyorlar.
Müdür Başyardımcılarında da durum bundan farklı değil, rapora göre; ülke genelinde 2.442 müdür başyardımcısı 1.651’i iktidar sendikasına üyedir. Türk eğitim sen üyesi müdür başyardımcısı sayısı 265, eğitimsen üyesi müdür başyardımcısı sayısı 69, hiçbir sendikaya üye olmayan başyardımcı sayısı 426, diğer tüm sendikalardan ise müdür başyardımcısı sayısı 31 dir. Müdür başyardımcılığı kadrolarında da iktidar sendikasının üye sayısı tüm diğer sendikaların toplamından 5 kat fazla olduğu görülüyor.
Araştırmada Türkiye genelinde 49.571 müdür yardımcısının görev yaptığı yer almaktadır. Bunlardan 31.446’sı iktidar sendikası Eğitim bir sen üyesidir. Türk eğitim sen üyesi müdür yardımcısı sayısı 5.830, eğitimsen üyesi müdür yardımcısı sayısı 1.776, eğitim iş üyesi müdür yardımcısı sayısı 691 diğer sendikaların üyeleri toplamı 172 ve hiçbir sendikaya üye olmayan müdür yardımcısı sayısı da 8.654 kişidir. Müdür yardımcılarının sendikal dağılımı bakımından iktidar sendikasının üye sayısı diğer sendikaların toplamının 4 katına ulaşmıştır.

Milli Eğitim bakanlığında görev yapan toplam yönetici sayısı 81.063 olduğu ifade edilmiştir. Bunlardan 54.579’u Eğitimbirsen’e, 8.729’u Türk eğitim Sen’e, 2.667’si Eğitimsen’e, 950 si Eğitim iş sendikasına üyedir. Hiçbir sendikaya üye olmayan yönetici sayısı 13.884 olarak verilmiştir. İktidar sendikası eğitim yöneticilerinin sendikal dağılımı bakımından diğerlerinin toplamının dört katına yakın bir sayıya ulaşmıştır. Hâlbuki onca zorlamaya ve talimata rağmen bu sendikaların toplam üye sayılarında durum bundan farklıdır.
Milli eğitim Bakanlığında toplam 904.679 öğretmenin bulunduğu bunların 823.616 sının derslere girdiği tespiti yapılmıştır.

Sendikaların yıllara göre üye sayıları değişimi:
 
Yıllar Eğitim-Sen Türk Eğitim-Sen Eğitim Bir-Sen Eğitim-İş Aktif Eğitim-Sen
2002  149.000  125.999 18.000 - -
 2009   155.000 110.000  142.000  18.000  -
2010 109.000 155.000 148.000  20.000  -
2011 115.000 179.000  195.000 23.000 -
2014 129.000 230.000 279.000 41.000 24.000
2017  76.000  152.000 297.000 40.000  -


Eğitim sen 2010 yılına kadar üye sayısı itibariyle ülkenin e büyük sendikası konumundayken 2002 yılında 18 bin üyeli bir sendika olan Eğitim birsen in üye sayısı partinin baskısıyla her yıl artırılmış ancak 2011 yılında üye sayısı çoğunluğunu ele geçirerek hükümet nezdinden temsil yetkisi almıştır.
Görüldüğü gibi iktidar sendikası üye sayısı itibarıyla zorlamalarla 297 bine çıkarılmış diğer üç sendika toplamı ise 270 binde kalmıştır. Burada zikredilmeyen irili ufaklı diğer sendikalar da dâhil edilirse, iktidar sendikasıyla diğer sendikaların üye sayıları toplamı birbirine denk hale getirilmiştir. Sendikaya üye olmayan öğretmen sayısı 303.425 olarak verilmiştir.

Sendikaların üye sayıları itibarıyla iktidar sendikasıyla, diğer sendikaların üye sayıları toplamı birbirine eşitken yönetici dağılımları bakımından arada korkunç bir uçurum ortaya çıkmıştır. İktidar partisi aşamalı olarak eğitim yönetimini ele geçirme planını devreye sokmuştur. Bu yüzden öğretmelerin sendikal dağılımında oranlar eşitlenmiş yöneticilerin sendikal dağılımında ise iktidar sendikası diğerlerinin toplamının dört katına ulaşmıştır. Bunun anlamı şudur. İktidar art niyetli sinsi bir planlamayla aşamalı düzenlemeler yapmakta eğitim yönetimini hissettirmeden gizlice partililere devretmekte eğitimde parti devleti kurulmaktadır.  
EĞİTİM BİRSEN ÜYESİ OLMAYAN YÖNETİCİLER TOPLUCA GÖREVDEN ALINIYOR
Yandaş olmayan okul müdürlerini görevden almak için 4 yılını doldurmuş okul müdürleri için yönetmeliğe, puanlama adı altında bir düzenleme sokuşturulmuş ve bu yolla 2014 ten itibaren yandaş olanların devamı sağlanırken diğer sendika üyelerinin eleneceği yollar geliştirilmiştir.

Uzun süreden beri devam eden partili kadrolaşma 2014 yılındaki bu düzenlemeyle iyice hızlandırılmış, kitlesel soykırıma dönüşmüştür. AKP li ve Eğitim birsen li olmayan okul müdürlerinin tamamına yakını düşük puanlar verilerek görevden alınmış ya emekli olmaya ya da öğretmenliğe geri dönmeye zorlanmıştır. Eğitim birsen li okul müdürlerine ise yüksek puanlar verilerek devamı sağlanmıştır. Okullarda AKP yandaşı olanlarla din dersi öğretmeni olanların çoğu müdür yardımcılığına getirilmiş ve müdürlük için şimdiden hazırlanmaları sağlanmıştır.

2014 teki düzenlemeden sonra kadrolaşmaya milli eğitim müdürleri değiştirilerek başlanmış yeni göreve getirdikleri milli eğitim müdürleri kullanılarak il ve ilçelerde partililer vekâleten şube müdürü olarak atanmıştır. Müdürleri hiç tanımayan vekil il ve ilçe şube müdürlerinin verdiği puanlarla yandaş olmayan tüm okul yöneticileri yetersiz olduğu iddia edilerek görevden uzaklaştırılmıştır. Yandaş okul yöneticilerine ise yüksek puanlar verilerek devamı sağlanmıştır. Türkiye genelinde 70 fen lisesinin müdürü bile başarısız gösterilip görevden alınmıştır.  
Türk eğitimsen Osmaniye şubesi başkanı Ahmet Kandemir’in 4 yılını dolduran müdürlerin yeniden görevlendirilmesinde yaşanan kıyımı şu sözlerle anlatmıştır.  
“Liyakat ve tecrübe sahibi yöneticiler sırf yandaş olmadıkları, .. için yeniden görevlendirilmemiş, Türk Eğitim Sen’in onurlu çizgisinden ve duruşlarından sapmadıkları için, ..makamları ellerinden çalınmıştır. Sendikamız üyesi olsun olmasın görevini başarıyla yürüten okul müdürlerimizden birçoğuna yeterli puan verilmeyerek birçok okul müdürünün görevi ellerinden alınmıştır. Kısacası yandaş olmayan okul müdürlerine hayat hakkı tanınmadığı görülmektedir.  Bizzat benim tanıdığım ve son derece başarılı çalışmaları olan, birçok okul müdürüne komik puanlar verilmiştir. Başarı ve sadakatle işine sarılmış birçok yöneticinin tüm emek ve alın terleri bir kalemde silinmiştir. Bu bir kıyımdır, zulümdür ve kadrolaşmadır. Milli Eğitimde görev yapan milliyetçi ve vatansever müdürlerin görevine son verilmiştir! Yapılmak istenen ‘Kendilerine biat etmeyenleri yok etmektir’ Amaç kendilerine hizmet eden yandaş sendikalarının taşeronluğunda Devlet memurunu parti memuruna dönüştürme arzusudur. Ve adım adım hedeflerine ulaşmaktadırlar.”

Türk eğitimsen ve aktif eğitim senin 2014 Ağustos ayında Afyon’da yaptığı ortak basın açıklamasında “4 yılını doldurduğu için performansı değerlendirilen 272 okul müdüründen 175 inin yeterli puan alamadığı gerekçesiyle müdürlük görevine son verildiği, başarılı bulunanların %85 inin yandaş sendika üyelerinden olduğunu, görevden alınan yöneticilerin yandaş sendika üyesi olmadıkları için 20-25 yıllık birikimlerinin yok sayıldığı” duyurulmuştur.  

2014 yılında Türk eğitim sen Kilis Şube başkanı Bakanlıkta yönetici atamalarının partililere devrini şu açıklamasıyla anlatmıştır. “4 yılını dolduran okul müdürleri, müdür başyardımcıları, müdür yardımcıları, il milli eğitim müdürleri, ilçe milli eğitim müdürleri, il milli eğitim müdür yardımcıları ve MEB’de üst düzey yöneticiler olmak üzere tam tamına 76 bin yöneticinin görevine son verilmiştir. Geçici görevlendirmeyle göreve gelmiş şube müdürleri tarafından neye göre verildiği bilinmeyen bir puanlama sistemiyle bir kalemde 7 bin okul müdürünün görev süresi sonlandırılmış, farklı sendika mensupları görevden alınıp bu görevler yandaş sendikaya peşkeş çekilmiştir. Bu MEB de yapılan bir soykırımdır.”.. Ayrılanlar yerine birçok ilde 100 puan verilerek yandaşların okul müdürü olması sağlanmıştır.  Puan verme işlemi yöneticileri tanıyanlar tarafından yapılmadığı sendika merkezinde listeler üzerinden yapıldığını gösteren o kadar örnek ortaya saçılmış ki vefat eden yöneticilerden Sorgun’dan Mustafa Şahin’e, Etimesgut tan Ahmet Şimşeğe Karabük’ten Murat Adnan Üren’e bile yüksek puanlar verilmiştir.
Tüm illerde yaşanan bu kıyım için Tekirdağ Eğitim sen başkanı “ildeki toplam 153 okul müdüründen emeklilik isteyenlerle birlikte 100 tanesinin görev süresinin sonlandırıldığını” aktarmıştır. Malkara Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ali SARAÇ 2 ay önce ilçe milli eğitim müdür vekili olarak görevlendirilmiş, değerlendirmelerde kendi kendine 100 puan vermiştir. Çerkezköy Atatürk İlkokulu Müdürü Hüseyin ERDOĞAN 2 ay önce ilçe milli eğitim müdür vekili olarak görevlendirilmiş, müdür değerlendirmesinde kendisine tam puan vererek puanını 97,33 e yükseltmiştir.

YENİ YÖNETİCİ ATAMALARI AYNI SENDİKADAN
Bir yandan farklı sendikalara mensup mevcut yöneticiler görevden uzaklaştırılırken bir yandan da yeni yönetici seçiminde mülakat sistemi getirilerek okul yönetimleri partililerce doldurulmaktadır.  Saygı Öztürk MEB de yönetici görevlendirmelerinde mülakatların tam bir rezalete dönüştüğünü anlattığı 2017 Temmuzdaki yazısında “Eğitim birsen dışında sendika üyelerinin ya da sendikasız olanların yönetici olarak atanması artık imkânsız” demektedir. Rize den örnek vererek “3-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılan 49 kişinin katıldığı mülakatlarda 26 kişinin 90 ve üzeri puan aldığını bunların 25’inin eğitim birsen üyesi olduğunu” aktarmıştır.
Türk eğitim sen İstanbul şube başkanı Enver Demir, “Silivri’de mülakat komisyonuna önceden verildiği öğrenilen listeyi, mülakattan 3 gün önce noterde onaylattıklarını, mülakattan sonra listenin neredeyse tıpatıp aynısı sonuçların açıklandığını noter onaylı torpil” diyerek kamuoyuna duyurmuştur. Mülakat komisyonlarının Eğitim birsen tarafından ellerine verilen listelere göre puan verdiklerini noter onayıyla ispatlamıştır.
Ardından Eğitim Bir Sen, Diyarbakır Hani İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne; okul müdürü ataması öncesinde mülakata girecek adaylara ilişkin fişleme dosyaları gönderildiği, dosyada, mülakata girecek adayların alacağı puandan, dünya görüşüne kadar bilgilerin yer aldığı bir pusula 2017 Ağustos ayında basına yansımıştır.
CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel MEB’in 2017 yılında yönetici görevlendirmeleriyle ilgili işlemlerindeki torpil ve şaibe iddialarını meclis gündemine taşmış. Verdiği soru önergesinde “Mülakatların tamamına yakınında yandaş sendika üyelerinin başarılı olması tesadüf mü” diye sormuştur. Danıştay’ın iptal kararına rağmen bakanlığın yönetici belirlemede liyakati bırakıp mülakatta ısrar etmesinin sebebini istemiştir.  “Mülakat sonuçlarının, çeşitli bahanelerle liste olarak yayımlanmaması, yöneticilerin liyakate göre değil, siyasi görüş ve sendikal aidiyetlerine göre belirlendiğinin ispatıdır” demiştir.
Kamusen başkanı İsmail Koncuk Ceyhan Milli eğitimde whatsApp grubunda yandaşlara torpille ilgili yazışmaları kamuoyu ile paylaşarak torpil listelerinin WhatsApp gruplarında paylaşılacak kadar aleni yapıldığını aktarmıştır.
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER ANALİZ HABERLERİ