'Bankacılık lobisi konkordatoyu bitirdi'

Konkordato ilan etmeyi zorlaştıran yasa teklifi Meclis'te onaylanarak yürürlüğe girdi. Bundan böyle, konkordato ilan etmek hiç de kolay olmayacak.
Karar 19 Aralık'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, 7155 sayılı Abonelik Sözleşmesinden Kaynaklanan Para Alacaklarına İlişkin Tahsilin Başlatılması Usulü Hakkında Kanun ile yapıldı.


Yeni konkordato başvuru sürecine dair bilgi veren Sözcü Gazetesi yazarı Nedim Türkmen, "Yeni düzenleme ile konkordato başvurusu sırasında Ticaret Mahkemesine Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından Türkiye Denetim Standartları'na göre yapılacak denetim kapsamında hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda makul güvence veren denetim raporu ve dayanakları ile müracaat edilecektir" hatırlatmasında bulundu.

Yeni yasaya göre, tüm işletmelere, bağımsız denetim raporu düzenletme şartı getirildi. Konkordato komiseri olarak üç kişinin görevlendirilmesi halinde birinin mahkemenin bulunduğu ilde faaliyet göstermek şartıyla Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetçi olması, zorunluluğu getirildi.

Bir kişi eş zamanlı olarak beşten fazla dosyada geçici komiser ve komiser olarak görev yapamayacak.

Komiserin yazılı raporu, mahkemeler için temel kıstas olacak. Mahkemeler, konkordato talebinin reddine ve borçlunun iflâsına resen karar verebilecek. 

Türkmen, "Yukarıda açıkladığım yürürlüğe giren düzenlemelerden sonra; borçlu kişi ve kurumların Ticaret Mahkemelerine başvurarak konkordato ilan etmeleri artık mümkün olamayacak" diye yazdı.

Gerekçelerini ise, Türkmen şöyle özetledi:

"Her şeyden önce; Finansal Analiz Raporu yerine “Makul Güvence Veren Denetim Raporu” düzenleyecek bağımsız denetim şirketi bulamayacaklardır. Mahkemelere verilmeyen sorumluluk denetim şirketlerine verilerek sistemin işlememesi sağlanmıştır. Bu tür bir raporun 3 aydan önce hazırlanamayacağı gerçeği, lisansı kaybetme olasılığı ile birlikte yıllarca sürecek tazminat davaları riskini bu şirketler almayacaklardır.

Diyelim ki, böyle bir bağımsız denetim şirketi buldunuz ve konkordato ilan ettiniz. Konkordato sürecinde de, deyim yerinde ise, hep sırat köprüsünde olacaksınız. Mahkeme sizin “alacaklıları zarara uğratma amacı” ile hareket ettiğinize kanaat getirirse; her zaman fişi çekip, iflasınıza karar verebilecektir. Bankacılık lobisine teslim olup, borçlulara en fazla 5 aylık süreyi bile çok görenler, iflas dalgası başlayınca “biz ne yaptık” diyeceklerdir ama artık iş işten geçmiş olacaktır."
 
Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER ANALİZ HABERLERİ