Başörtüsü yasağına itirazı reddeden hakim 22 aydır hücrede

Okullarda başörtüsü serbestisinin iptali talebini reddeden Danıştay 8. Dairesinin üyelerinden Kasım Davas 22 aydır hücrede.Yeni Asya Gazetesi'nin haberine göre  15 Temmuz’da yaşanan karanlık gecenin ardından on binlerce insan hapishanelerde ve hücrelerde. Aydınlatılamayan o karanlık gecenin sonucunda tutuklanan hakimlerden biri de Danıştay 8. Dairesinin üyelerinden Kasım Davas. Davas okullarda başörtüsü serbestisinin iptali talebini oybirliğiyle reddeden Danıştay üyelerinden biriydi. Şimdi birilerinin AKP’ye oy verme gerekçelerinden biri olarak ‘başörtüsünü serbest bıraktı’ söylemini kullanmaları Davas’ın söz konusu yasağı reddeden karara attığı imzayı ve 22 aydır devam eden tutukluluğunu hatıra getirdi.


Konuyu sosyal medya hesabından dile getirerek söz konusu Danıştay kararını hatırlatan Genel Yayın Yönetmenimiz Kâzım Güleçyüz şöyle yazdı: “Başörtüsünü AKP serbest bıraktı” diyenlere: Okullarda başörtüsü serbestisinin iptali talebini reddeden Danıştay 8. Dairesinin üyelerinden Kasım Davas (Sungur Ağabeyin damadı) 22 aydır hücre hapsinde.” 

Danıştay 8. Dairesinin söz konusu kararı 29.4.2015’ta Anadolu Ajansı tarafından şöyle haberleştirilmişti: Çocuğu ortaöğretimde okuyan bir öğrenci velisi, ortaöğretimde başörtüsünü serbest bırakan, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin birinci maddesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay’da dâvâ açtı. Dâvâ dilekçesinde, yönetmeliğin birinci maddesinin, Türk millî eğitiminin gereklerine ve laik eğitim sistemine aykırı olduğu iddia edildi.  Davalı Başbakanlık ve Millî Eğitim Bakanlığının savunmalarında özetle, Anayasa’nın “din ve vicdan hürriyeti”ni düzenleyen 24 ve “eğitim ve öğrenim hakkı”nı düzenleyen 42. maddeleri ile uluslar arası sözleşmelere aykırılık taşımayan dâvâ konusu düzenlemenin hukuka uygun olduğu ileri sürüldü. Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Danıştay 8. Dairesi, düzenlemenin yürütmesinin durdurulması istemini reddetti. Kararda, dâvâda bu şartların birlikte gerçekleşmediği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması isteminin reddine karar verildiği bildirildi.

Önceki Sonraki
TÜMÜ

DİĞER 15 TEMMUZ HABERLERİ